Nowy stary zarząd działa na kolejne 4 lata

Na WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW stowarzyszenia sportowego Football Club Poznaniak Poznań, który odbył się dnia 31.01.2022r, zatwierdzono dwie ważne uchwały:

1. Prezesem klubu na kolejne 4 lata został Paweł Samulczyk. Wiceprezesami nadal zostają Artur Nowak i Dawid Walewski.

2. Składka członkowska od miesiąca lutego wynosić będzie 120 zł.