WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 28 czerwca

W związku z pandemią Covid-19, w tym roku również odbędzie się
ZDALNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Poznań” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 19:30 drogą elektroniczną (poprzez maile).
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania – godz. 19:30
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania – prezes Zarządu
4. Prezentacja Sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 – wysłanie maila do członków stowarzyszenia z plikiem PDF  - Sprawozdanie Finansowe – godz. 19:45
5. Głosowanie tzw. obiegowe (w formie elektronicznej – maile) – Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 1/2021 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 – godz. 20:15
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Całe zebranie odbędzie się drogą elektroniczną – mailową.