WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Poznań” zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 31 stycznia 2022r. (poniedziałek) o godz. 19:30 w Szkole Podstawowej nr 27, os.Winiary 2 w Poznaniu.
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Stwierdzenie quorum

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Wybór nowego Prezesa Zarządu

7. Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 1/2022 o zmianie/przedłużeniu kadencji Prezesa zarządu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Poznań"

8. Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 2/2022 o podwyższeniu składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Sportowym "Football Club Poznaniak Poznań"

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków


Zapraszamy wszystkich członków Naszego Stowarzyszenia !