WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 23 czerwca

W związku z pandemią Covid-19, w tym roku odbędzie się
ZDALNE
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Poznań” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 23 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 19:00 drogą elektroniczną (maile).
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania – godz. 19:00
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania – prezes Zarządu
4. Prezentacja Sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 – wysłanie maila do członków stowarzyszenia z plikiem PDF  - Sprawozdanie Finansowe – godz. 19:15
5. Głosowanie tzw. obiegowe (w formie elektronicznej – maile) – Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 1/2019 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 – godz. 19:45
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków


Całe zebranie odbędzie się drogą elektroniczną – mailową.