Wstąp w nasze szeregi


Zapraszamy wszystkich do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia. Dzięki członkostwu można stać się członkiem wielkiej sportowej rodziny, przeżywać ogromne emocje i wspólnie cieszyć się sukcesami naszych podopiecznych. Jesteśmy rodziną, która się wspiera, organizuje wspólne wyjazdy, inicjuje wspólne projekty oraz pomaga w realizacji marzeń.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wszyscy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Aby stać się członkiem naszego Stowarzyszenia należy wypełnić odpowiednie deklaracje:

Deklaracja dla rodzica/opiekuna prawnego - dostępne u prezesa klubu i trenera

Deklaracja dla zawodnika -  dostępne u prezesa klubu i trenera

Deklaracja - ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH -  dostępne u prezesa klubu i trenera

Korzyści z Członkostwa w naszym Stowarzyszeniu są bardzo liczne, a ich oficjalną część zawiera nasz Statut, gdzie wskazuje on przede wszystkim, że nasi członkowie maja prawo:

  • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
  • nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską, brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

Jest również cała gama korzyści niepoliczalnych, do których należą nowe przyjaźnie, sportowa rywalizacja fair play, dobre wychowanie, szacunek dla kolegów i osób starszych, dobra zabawa, wyjazdy i poznawanie Świata, a także pasjonujące oglądanie profesjonalnych zajęć szkoleniowych oraz obserwowanie postępów i świadomego wkraczania młodych sportowców w dorosłe życie.

Informacje o naborze

Nasz Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat w kategoriach: Skrzaty, Żaki, Orliki, Młodziki, Trampkarze.

Zapewniamy profesjonalne szkolenie, nasi zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Organizujemy obozy sportowe, które odbywają się zimą oraz latem. Odbywają się one w malowniczych ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Uczestniczymy w regionalnych i międzynarodowych turniejach piłkarskich w Polsce i za granicą.

Zapraszamy na bezpłatne treningi pokazowe zapewniające optymalnie dopasowane do wieku, etapu rozwoju i umiejętności każdego zawodnika.

Prowadzimy ciągły nabór do drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych.

Przyjdź na trening, napisz do nas lub skontaktuj się bezpośrednio z trenerami drużyn.

Sprawdź się – to może być początek Twojej Wielkiej Kariery* * *